WYDARZENIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

24 maja 2024 roku w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka reprezentanci trzynastu szkół podstawowych z Kalisza i powiatu kaliskiego uczestniczyli w IX edycji  Konkursu Ortograficznego ,,O pióro Starosty Kaliskiego”.

,,Hen, za żyznymi wyżynami, suchymi pustyniami i półpustyniami, nieopodal morza Marmara żył sobie rozhultajony, odrażający potwór…” - między innymi z takimi językowymi pułapkami zmierzyło się trzydzieścioro  uczestników konkursu.

Rywalizacja ta, której celem jest propagowanie wśród młodzieży zasad poprawnej pisowni, mobilizuje do poznania i utrwalania reguł ortograficznych, rozbudza motywację do korzystania ze słowników ortograficznych, zachęca do zabawy z ortografią i kształtuje czujność ortograficzną.

Wyniki IX Powiatowego Konkursu Ortograficznego ,, O pióro Starosty Kaliskiego” przedstawiają się następująco:

I miejsce zajęła Paulina Pietrzak – uczennica Szkoły Podstawowej w Rajsku.

II miejsce zajęła Alicja Fułek – uczennica Szkoły Podstawowej w Piotrowie.

III miejsce zajęła Marcelina Maciaszek– uczennica Szkoły Podstawowej w Szczytnikach.

Troje laureatów otrzymało eleganckie ,, pióro starosty”, wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy.