WYDARZENIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

28 stycznia 2021 roku Dyrektor szkoły pan Marek Janiak dokonał uroczystego wręczenia dyplomów „Stypendium Prezesa Rady Ministrów” dwojgu uczniom.

Zapraszamy na fotorelację z budowy.

Nasza szkoła oraz przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy w osobie Pana Andrzeja Zalewskiego w dniu 18 i 22 grudnia przeprowadzili w formie nauki zdalnej pierwszy cykl szkoleń z zakresu „Bezpiecznej pracy w Rolnictwie" dla uczniów klas drugich w zawodach technik ogrodnik i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.