WYDARZENIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

W dniu 17 września, podczas posiedzenia Rady Powiatowej WIR w Kaliszu, miało miejsce podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy rolniczym samorządem, a szkołami rolniczymi z terenu powiatu kaliskiego.

Jak każdego roku, 1 września wróciliśmy do szkoły. Pan Dyrektor bardzo gorąco powitał uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

25 czerwca 2021 r. w szkole odbyły się dwa ważne wydarzenia- zakończenie roku szkolnego oraz konferencja naukowa na podsumowanie realizacji projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego młodzieży  w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku”.