WYDARZENIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

 Drodzy Absolwenci,

zwracamy się z prośbą o przesyłanie dokumentów (karta zgłoszenia + potwierdzenie zapłaty) do szkoły za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, bądź dostarczenie osobiste w sekretariacie szkoły.

 

Program uroczystości:

sobota, 2 lipca 2022 r.

12.00 - rozpoczęcie działalności sekretariatu Zjazdu;

14.00 - uroczysta Msza Święta w Kościele w Opatówku w intencji byłych i obecnych Pracowników oraz Absolwentów Szkoły

15.30 - uroczystości oficjalne:

  • powitanie Gości,
  • odsłonięcie tablicy upamiętniającej 50-lecie Szkoły,

16.15 - część artystyczna w wykonaniu młodzieży

17.30 - spotkania w klasach z Nauczycielami, Absolwentami, zwiedzanie szkoły

ok. 18.00-wspólna biesiada przy muzyce

W dn. 2 czerwca 2022 r., po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, odbył się w naszej szkole, kolejny, XIII Mityng Lekkoatletyczny dla uczniów szkół podstawowych o Puchar Starosty Kaliskiego.

W dniach 27 i 28 maja na terenie Kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się eliminacje centralne - Finał XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Uczniowie rywalizowali w 11 blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, gastronomia, technologia żywności, agrobiznes, leśnictwo, ochrona i inżynieria środowiska, architektura krajobrazu oraz weterynaria.