BAZA DYDAKTYCZNA

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Szkoła

Internat

Szkolny Warsztat Ćwiczeń Praktyczch

Park maszynowy

Nauka jazdy