DLA DOROSŁYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Przypominamy słuchaczom KKZ

o konieczności przedłożenia w sekretariacie Protokołu zaliczeń do dnia 21 czerwca 2024 r.

Kształcenie zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego wprowadzonymi rozporządzeniem MEN z 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 poz. 991 ze zm.)

 

Sesja 2. 2024 LATO  

Termin składania deklaracji na sesję 2024 LATO:

do 7 lutego 2024 r.

W przypadku ponownego przystępowania do egzamin przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2024 ZIMA  – do 4 kwietnia 2024 r.

 

Termin główny:

 

3 – 19 czerwca 2024 r. 

Część pisemna

4 – 10 czerwca 2024 r.

Część praktyczna

model „d”

3 czerwca 2024 r.

model „w”, „wk” i „dk”

3 – 19 czerwca 2024 r. 

 Harmonogram dla kwalifikacji – por.

Załącznik 1

Termin dodatkowy: 

 

27 – 28 czerwca 2024 r.

Część pisemna

27 czerwca 2024 r.

Część praktyczna

model „d”

28 czerwca 2024 r.

model „w”, „wk” i „dk”

 28 czerwca 2024 r.

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji 2024 LATO 

30 sierpnia 2024 r.  

Data zamieszczana na certyfikatach i dyplomach jako data wydania certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2024 LATO oraz jako data wydania dyplomów zawodowych dla sesji 2024 LATO oraz jako data zdania egzaminu zawodowego w tej sesji

30 sierpnia 2024 r

           

 

W załączniku umieszono REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO obowiazujący wszystkich słuchaczy.

 

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin KKZ.doc)regulamin KKZ.doc[ ]60 kB