PROJEKTY

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie Projekt "Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020" - podprojekt "Uczniowskie Laboratoria Informatyczne". Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronach projektu: "Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020"

Projekt pt. "Zawodowa młodzież" realizowany przez Powiat Kaliski obejmuje młodzież objętą kształceniem zawodowym w Zespole Szkół im. Stanisłąwa Mikołajczyka w Opatówku. Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych  i nauczycieli  Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku.

Projekt pt. "Zawodowcy na start" realizowany przez Powiat Kaliski skierowany jest do młodzieży i nauczycieli z Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku. Celem głównym projektu jest poprawa zdolności uczniów do zatrudnienia po zakończonej edukacji, poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych.