KOŁA ZAINTERESOWAŃ

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Szkolny Klub Europejski

Przynależność naszego kraju do wielkiej „Europy Ojczyzn”  wymaga ukształtowania w naszym społeczeństwie nowych postaw wobec tych, którzy zamieszkują kraje wspólnoty. Obywatel Europy powinien nie tylko znać dobrze swoją ojczyznę, ale być obywatelem bez uprzedzeń. Poprzez swoją działalność, SKE przyjmuje za zadanie uczyć młodych ludzi aktywności, tolerancji, szacunku dla różnic kulturowych i odmienności innych narodów.

„PRAWDZIWYM EUROPEJCZYKIEM JEST TEN, KTO SIĘ NIGDY NIE ZNIECHĘCA” 

P.H. SPAAK

 

                                                                   Opiekunowie: 

Elżbieta Domagała 

Ewa Janiak-Góźdź 

Anna Wojewoda

Kółko florystyczne

W ramach naszej pracy tworzymy  dekoracje roślinne, od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych, podnoszących estetykę otoczenia. Zajmujemy się wizualną oprawą uroczystości oraz kompleksową dekoracją wnętrz, stosując rośliny ozdobne cięte i doniczkowe. Samodzielnie wykonywane  prace florystyczne rozwijają: pomysłowość, kreatywność i możliwości twórcze uczniów.

 

Miło i twórczo spędzamy czas
Zapewniamy miłą atmosferę i życzliwość

 

Zapraszamy:  opiekun Sylwia Lipczyńska

Koło Młodych Przyrodników

Koło Młodych Przyrodników zostało utworzone dnia 7 grudnia 2011 roku.
Założeniem działalności Koła jest kształtowanie postaw ekologicznych wśród młodzieży i wykształcenie
w uczniach współodpowiedzialności za otaczające ich środowisko.

Prace Koła Młodych Przyrodników przebiegają zgodnie z zaplanowanymi zadaniami.

,,Myśl globalnie, działaj lokalnie” (Think globally, act locally)

René Dubos

 

Zapraszamy do działania!

Izabela Kurdwanowska  i Urszula Wierucka