PEDAGOG SZKOLNY

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Zwróć sie do pedagoga gdy:

  • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
  • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
  • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
  • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
  • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
  • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
  • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
  • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 

DYŻURY PEDAGOGA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

PONIEDZIAŁEK

7.30 - 10.00

 WTOREK

7.30 – 10.30

13.30 – 16.30

ŚRODA

13.30 - 16.30

CZWARTEK

7.30 – 9.30

12.30 – 16.30

PIĄTEK

7.30 - 12.00

 

Poradnik dla rodziców

Szanowni Rodzice!


Sytuacja, w której się obecnie znaleźliśmy zaskoczyła nie tylko dyrektorów i nauczycieli, ale również uczniów i Was rodziców. Postawiła przed nami nowe wyzwanie, którym jest zorganizowanie pracy one-line. Dokładamy wszelkich starań, by przebiegała ona jak najlepiej i przynosiła oczekiwane efekty. W prawidłowym przebiegu zdalnego nauczania ważna jest też Państwa rola, ponieważ współpraca nauczycieli i rodziców są podstawą sukcesu. Dlatego pragniemy udzielić Państwu kilku rad, jak zorganizować dzieciom warunki do pracy w domu i jak wspierać je i motywować do systematycznego uczenia się poza szkołą.
Zdalne nauczanie nie zwalnia rodzica z dotychczasowego obowiązku kontrolowania przebiegu nauki swojego dziecka, a w obecnej sytuacji nakłada na niego wręcz nowe zadania, którymi są: zapewnienie odpowiednich warunków do nauki, dopilnowaniu tego, żeby dziecko w odpowiednim momencie usiadło przed komputerem do prac zadanych przez nauczyciela, zapanowanie nad dyscypliną pracy dziecka i udzielanie nauczycielom informacji zwrotnych o przebiegu nauczania.
Rodzic nie staje się nauczycielem, tylko organizatorem pracy dziecka. Stwarza mu odpowiednie warunki, wspiera i motywuje. Nauczyciele natomiast odpowiadają za stronę merytoryczną procesu nauczania, czyli dostarczają odpowiednie materiały, zadają odpowiednie zadania, realizują treści nauczania. Rodzic musi pamiętać, że jego rola nie polega na tym, by pracować z dzieckiem. Ono powinno samodzielnie wykonywać zdania dostarczone przez nauczycieli. Nam zależy bardzo na informacji zwrotnej poprzez dziennik elektroniczny, e- mail, czy telefon, jak dziecko sobie radzi i czy rzeczywiście wykonuje w sposób swobodny przesłane zadania. Jeżeli dziecko będzie miało problem, to postaramy się zmienić formę zadawanej pracy, tak by była ona jak najbardziej zrozumiała.

Jak zorganizować dzieciom warunki do pracy w domu oraz jak je wspierać i motywować do systematycznego uczenia się poza szkołą.
https://drive.google.com/file/d/1F98l6OE1Vdvek4d-ofvAs8JEwNWooeKi/view?usp=sharing

Jak się zmotywować do nauki?
https://drive.google.com/file/d/1vyRKBiXsTAT6ePhlPtILs3VwrjyudLzh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dyFB6M1l4yOToTHAmxvGsIsXQBCTz-AZ/view?usp=sharing

Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci?
https://drive.google.com/file/d/1umyIW6H_3KDLHUS7MIwQoxXoi44Soc3I/view?usp=sharing

Pozdrawiam serdecznie pedagog Elżbieta Szymczak

Zapraszam do kontaktu przez e-dziennik