WYDARZENIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

W maju i czerwcu wszystkie pierwsze klasy, w ramach lekcji plastyki, wzięły udział w zajęciach muzealnych pod tytułem "A mundury ich były szaraczkowe" - śladami Powstania Styczniowego w powiecie Kaliskim. Młodzież zapoznała się również z wystawą, której głównym założeniem było przybliżenie i upamiętnienie Powstania Styczniowego.