WYDARZENIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Dwa bony edukacyjne po 30 000 złotych każdy przekazała Magdalena Górska - założycielka Wyższej Szkoły Handlu i Usług Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu. Bony od Pani Magdaleny przyjęli Starosta Kaliski Krzysztof Nosal i Kierownik Biura Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury w Starostwie Powiatowym w Kaliszu Jolanta Golicka.

Bony stanowią formę stypendiów, z których będą mogli skorzystać absolwenci Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku i Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie.  Uczniowie, którzy po zakończeniu nauki zdecydują się kontynuować dalszą ścieżkę edukacyjną w Wyższej Szkole Handlu i Usług będą mieli opłacone czesne za 3 lata studiów.

- Chcemy, by młodzież Wielkopolski miała równe szanse, dlatego równomiernie przekazujemy stypendia mieszkańcom różnych miejscowości. Dzięki tym pieniądzom młody człowiek będzie miał sfinansowane trzy lata studiów stacjonarnych na naszej Uczelni. Liczymy, że dzięki temu wsparciu młodzież nie będzie musiała rezygnować ze swoich marzeń i planów na przyszłość. Pomoc ta będzie naszym wkładem w rozwój naszego regionu - powiedziała Magdalena Górska.

Magdalena Górska (w środku) założycielka Wyższej Szkoły Usług i Handlu przekazała bony edukacyjne na ręce Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala i Kierownika Biura Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury Jolanty Golickiej