KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

L.p.

Klasa

Zawód

Liczba tygodni nauki

Wymiar praktyk

Termin praktyk

1

3aT

314205 Technik ogrodnik

36

4 tygodnie

2 tygodnie w ciągu roku

2 tygodnie wakacje 2024

2

3bT

311515 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

36

4 tygodnie

2 tygodnie w ciągu roku

2 tygodnie wakacje 2024

3

3cT

351203 Technik informatyk

38

4 tygodnie 

4 tygodnie w ciągu roku

5

4aT

314205 Technik ogrodnik

36

4 tygodnie

2 tygodnie w ciągu roku

2 tygodnie wakacje 2024

6

4bT

311515 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

36

4 tygodnie

2 tygodnie w ciągu roku

2 tygodnie wakacje 2024

7

4cT

351203 Technik informatyk

38

4 tygodnie

 

4 tygodnie w ciągu roku