WYDARZENIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

W dniu 21 czerwca 2024 roku w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024.
Uroczystość rozpoczęła się od powitania zgromadzonych gości przez panią wicedyrektor Sylwię Janiczak–Malewską. W swoim przemówieniu podkreśliła, jak ważny i owocny był mijający rok szkolny, dziękując nauczycielom za ich zaangażowanie oraz uczniom za ich wysiłek i osiągnięcia.

Wyrazy uznania skierowała również do rodziców za wsparcie swoich dzieci oraz współpracę ze szkołą.

W imieniu władz powiatowych, Starosta Kaliski Jan Adam Kłysz pogratulował uczniom osiągnięć oraz życzył im dalszych sukcesów.

Wyróżnieni zostali uczniowie za ich wybitne osiągnięcia w nauce oraz wzorowe zachowanie i frekwencję.  Najzdolniejsi, którzy przez cały rok szkolny osiągali najlepsze wyniki otrzymali dyplomy, nagrody oraz gratulacje od dyrektora szkoły Marka Janiaka oraz zaproszonych gości. Ponadto uhonorowani zostali uczniowie zaangażowani w działalność Samorządu Uczniowskiego.

Podczas piątkowych uroczystości Powiat Kaliski reprezentowali: starosta Jan Adam Kłysz, wicestarosta Paweł Kaleta, przewodniczący Rady Powiatu Artur Szymczak oraz kierownik Biura Oświaty, Sportu i Kultury Jolanta Golicka.

Wszystkim uczniom życzymy udanego wypoczynku oraz powrotu z nową energią i zapałem na kolejny rok szkolny.