WYDARZENIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

W poniedziałek 4 września w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku wybrzmiał pierwszy dzwonek oznaczający rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9.00 wprowadzeniem szkolnego sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego, następnie Pan Dyrektor Marek Janiak powitał uczniów oraz licznie zgromadzonych gości, wśród których obecni byli Starosta Kaliski- Krzysztof Nosal oraz Wicestarosta- Zbigniew Słodowy.
Pani Wicedyrektor Sylwia Janiczak - Malewska, szczególnie ciepło przywitała ponad 100 uczniów, którzy szkolne mury przekroczyli po raz pierwszy a będą się uczyć w czterech klasach pierwszych. 
- Ta liczna grupa uczniów, która pierwszy raz przekroczyła próg szkoły, rozpoczynając swoją edukacyjną podróż, to znaczący krok dla każdego z nich, a także dla naszej placówki, która z dumą przyjmuje kolejne pokolenie uczniów gotowych do nauki i rozwoju - dodał Starosta Kaliski- Krzysztof Nosal.
Podczas uroczystości wychowawcy klas wręczyli nagrody i wyróżnienia indywidualnie dla uczniów, wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w nauce.
Szczególne wyróżnienie otrzymał uczeń Damian Militowski odbierając niezwykle prestiżowy tytuł ,,Absolwenta roku 2022/2023".