WYDARZENIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

W kwietniu grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w konkursie plastycznym „Przemoc moimi oczami”

Był to konkurs Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Fundacji Dziecko w Centrum. Celem akcji było uświadomienie dzieciom i młodzieży istnienia zjawiska przemocy, wzmacnianie oraz rozwijanie umiejętności twórczych i plastycznych. Ideą konkursu była nauka i promowanie zachowań przeciwstawiania się przemocy oraz wyrażania dezaprobaty wobec przemocy.

Wykonane plakaty zostały wysłane do Poznania, gdzie otrzymano aż 651 prac konkursowych!

Prace był różnorodne i bardzo kreatywne, przez co wybór laureatów nie był łatwy. Potwierdziło to również, że problematyka jest aktualna, a młodzież w bardzo poważny sposób potrafi przedstawić tego typu zagrożenia.

Uczennice z naszej szkoły, które podjęły wyzwanie i wzięły udział w konkursie otrzymały podziękowania.

Nel Talar kl. IVa

Nikola Szydełko kl. Id

Aniela Chojnacka kl. Id

Alina Pohribna kl. Id

 

Gratulujemy kreatywności!

Magdalena Krzywda, Anna Wojewoda