WYDARZENIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

W dniu 18 kwietnia 2023 roku w naszej szkole odbyło się szkolenie pt. „Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym”. W szkoleniu brały udział klasy drugie o profilu Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, a we wcześniejszym terminie - druga klasa o profilu Technik ogrodnik.

Celem szkolenia jest upowszechnianie wiedzy z zakresu BHP, kształtowanie właściwych postaw podczas wykonywania prac w gospodarstwie rolnym oraz utrwalenie nawyków, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo rolnikowi oraz osobom z nim współpracującym.

 Organizatorzy szkolenia:

  • Państwowa Inspekcja Pracy w Ostrowie Wielkopolskim z prowadzącym szkolenie Panem Andrzejem Zalewskim.
  • Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku.