WYDARZENIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Uczniowie Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka wraz z opiekunami Małgorzatą Kruszakin i Mileną Radziemską 10 marca 2023 r. po raz pierwszy uczestniczyła w XXVII edycji Targów Edukacyjnych w Poznaniu. Podczas wydarzenia uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertą kilkudziesięciu placówek edukacyjnych – głównie uczelni wyższych z kraju i zagranicy, posłuchać ciekawych wykładów i wziąć udział prelekcjach oraz wystąpieniach znanych osobistości ze świata nauki.  Na specjalnych stanowiskach młodzież skorzystała z konsultacji z doradcami zawodowymi oraz wysłuchała o możliwościach zawodowych służb mundurowych.