WYDARZENIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

W dniach 27 i 28 maja na terenie Kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się eliminacje centralne - Finał XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Uczniowie rywalizowali w 11 blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, gastronomia, technologia żywności, agrobiznes, leśnictwo, ochrona i inżynieria środowiska, architektura krajobrazu oraz weterynaria.

Po uroczystym otwarciu zmagań w Auli Kryształowej SGGW przez dr hab. Wiesława Świderka, przewodniczącego Komitetu Głównego OWiUR, przyszedł czas na sprawdzenie wiedzy olimpijczyków. Pierwszym etapem zmagań był test. W każdym z 11 bloków tematycznych należało udzielić odpowiedzi na 60 pytań. Następnie uczestnicy zmagań musieli wykonać po trzy zadania praktyczne..

W drugim dniu miało miejsce uroczyste podsumowanie Olimpiady oraz wręczenie nagród zwycięzcom i laureatom.

Naszą szkołę, a zarazem okręg poznański reprezentowało troje uczniów: Natalia Chowańska i Michał Przybył w bloku "Ogrodnictwo" oraz Marcin Wawrzyniak w bloku "Mechanizacja rolnictwa".

Z ogromną dumą i radością informujemy, że Michał Przybył, który wygrał Olimpiadę w ubiegłym roku, tym razem również okazał się bezkonkurencyjny w swoim bloku i tym samym nie tylko został najlepszym ogrodnikiem w Polsce, ale dokonał tego po raz drugi z rzędu.

Serdecznie gratulujemy!