KIERUNKI KSZTAŁCENIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Szkoła przygotowuje Słuchacza do zdobywają wiedzy ekonomiczno-informatycznej.
Słuchacz uczy się prowadzić rachunkowość i rozliczenia finansowe a także w jaki sposób sporządzać sprawozdania finansowe i prowadzić własną działalność gospodarczą w sektorze finansowym.

Kwalifikacje  zawodowe :

 • K1 - Prowadzenie rachunkowości (A.36.) 
 • K2 - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65.)

Kształcenie w specjalnościach:

 • asystent bankowości
 • asystent obsługi skarbowej
 • agent ubezpieczeniowy

Uczeń również ma możliwość zdobycia uprawnień z zakresu obsługi:

 • pakietów biurowych
 • programów księgowych

Absolwent Technikum Rachunkowości może podjąć pracę w:

 • biurach rachunkowych
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych
 • bankach
 • zakładach i towarzystwach ubezpieczeniowych
 • jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych urzędach skarbowych