SZKOŁA

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

images/ZSogrodnik-old-new.jpg

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI


Nowoczesny rolnik zdaje sobie sprawę, że postęp techniczny rozwija się z rozwija się z zawrotną prędkością a wchodząc w erę rolnictwa precyzyjnego rodzi się potrzeba szkolenia specjalistów techniki rolniczej. Kształcenie w tym zawodzie przygotowuje przyszłego absolwenta do projektowania, organizacji i kontroli prac wymagających użycia maszyn i urządzeń w produkcji rolniczej. Diagnostyki oraz naprawy maszyn, urządzeń i pojazdów związanych z branżą mechanizacyjną.

Kwalifikacje zawodowe:

  • ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
  • ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Kształcenie w specjalnościach:

  • Automatyka w rolnictwie
  • Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Absolwent może pracować jako: menadżer przedsiębiorstw rolnych, przedstawiciel handlowy czołowych producentów sprzętu rolniczego na polskim rynku, właściciel dobrze rozwijających się przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych związanych z techniką rolniczą oraz może prowadzić własny zakład naprawy sprzętu rolniczego.