SZKOŁA

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

images/ZSogrodnik-old-new.jpg

TECHNIK INFORMATYK


Ukończenie naszego technikum daje możliwość zatrudnienia we wszystkich firmach, w których są komputery.

Informatyków potrzebują firmy z każdej branży.

Dzięki bardzo dobremu przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu są cenieni i poszukiwani na rynku pracy.

 

W ramach zawodu technika informatyka - 351203 możesz zdobyć odrębne kwalifikacje zawodowe:

  • INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
  • INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

Technicy informatycy mogą podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie systemy komputerowe.

Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale także wszędzie tam, gdzie jest wprowadzana szeroko rozumiana informatyzacja.