SZKOŁA

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

images/ZSogrodnik-old-new.jpg

TECHNIK OGRODNIK


Jeżeli lubisz kontakt z przyrodą, chcesz pracować w plenerze, jesteś otwarty i kreatywny,
a w przyszłości chcesz łatwo znaleźć pracę
– przyjdź do nas. 

Technik ogrodnik to zawód dla Ciebie.

Technik ogrodnik jest zawodem z tzw. obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska i składa się z dwóch kwalifikacji:

 • OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
 • OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych-wyodrębnionych w zawodzie

W zależności od zainteresowań istnieje możliwość wyboru specjalności:

 • florystyka,
 • projektowanie terenów zieleni,
 • integrowana produkcja owoców i warzyw,
 • ogrodnictwo ekologiczne,
 • informatyka w ogrodnictwie.

Po ukończeniu naszej szkoły możesz prowadzić własne gospodarstwo i uzyskiwać dofinansowanie z środków UE lub podjąć pracę w wielu miejscach:

 • ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
 • kwiaciarniach
 • firmach zakładających i pielęgnujących  tereny zieleni
 • jednostkach administracji samorządowej m.in. w wydziałach urządzania i pielęgnacji zieleni
 • szkółkach drzew, krzewów owocowych i roślin ozdobnych
 • centrach ogrodniczych i sklepach wielkopowierzchniowych w  działach ogrodniczych
 • przetwórniach i hurtowniach owoców i warzyw
 • firmach doradczych
 • szkolnictwie zawodowym (po ukończeniu studiów i zdobyciu kwalifikacji pedagogicznych)

Możesz również po zdaniu matury kontynuować naukę na studiach wyższych.

Masz możliwość podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji oraz zdobywania dodatkowych uprawnień w ramach kursów prowadzonych w naszej szkole:

 • prawo jazdy kat. T
 • obsługa wózków widłowych i ładowarek teleskopowych
 • obsługa kombajnów zbożowych
 • pilarz drwal
 • stosowanie środków ochrony roślin
 • inne zawody z obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska (np. technik architektury krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa, technik agrobiznesu).

Zawód technik ogrodnik otwiera absolwentowi drogę do zakładania i prowadzenia specjalistycznych gospodarstw ogrodniczych, firm branżowych oraz uzyskania dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej.