Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb uczniów. Drukuj
czwartek, 26 stycznia 2017 20:05

 

W dokumencie stanowiącym załącznik, umieszczono wykaz dostosowań, jakie należy uwzględniać w pracy z uczniami, którzy posiadają opinie lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Każdy nauczyciel podczas pracy z uczniami posiadającymi takie orzeczenia, musi dostosować wymagania do ich indywidualnych potrzeb.