taking_notes.jpg

strona internetowa szkolnego koła komputerowego SKK - link

Zespół SZKOLNEGO KOŁA KOMPUTEROWEGO - SKK tworzą:

prowadzący: Sławomir Przybyłek, Ireneusz Kasprzak
uczniowie klas Technikum Informatycznego

Zajęcia Koła odbywają się w obszarach:

A. Korzystanie z zasobów sieci szkolnej i Internetu;

B. Instalacji i konfiguracji sprzętu i oprogramowania;

C. Obsługi szkolnej strony internetowej;

D. Pomoc w przygotowaniach do egzaminu Technik Informatyk.