dokumenty szkolne
1 Plan pracy szkoły na rok 2019/2020
2 Ewidencja czasu pracy nauczyciela - wrzesień 2019
3 Szkolny zestaw podręczników na rok 2019/2020
4 Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia i zasady postepowania.
5 Wewnątrzszkolny system oceniania - obowiązujący od 01.09.2018
6 Zasady publikowania artykułów w "aktualnościach"
7 Regulamin oceny pracy nauczycieli obowiązujący od 01.09.2018
8 Arkusz autoewaluacji pracy nauczyciela
9 Regulamin Konkursu "Najlepszy Absolwent szkoły" - 2018
10 Program wychowawczo-profilaktyczny 2017/2018.
11 Zestaw programów nauczania i podręczników na rok szkolny 2017/2018
12 Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb uczniów.
13 Regulamin przyznawania tytułu "Najlepszego Absolwenta szkoły"
14 Statut Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku
15 Wewnątrzszkolny System Oceniania zatwierdzony w 2015 r.
16 Regulamin Dziennika Elektronicznego
17 Regulamin staży zagranicznych
18 Propozycje ankiet do prowadzenia autowealuacji
19 Druk arkusza obserwacji zajęć dydaktycznych
20 Szablon projektu planu rozwoju zawodowego nauczyciela.
21 Dokumenty związane z organizacją wycieczek szkolnych
22 Podstawy programowe do kształcenia w zawodach.
23 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
24 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
25 REGULAMIN RADY RODZICÓW
26 REGULAMIN BIBLIOTEKI
27 REGULAMIN INTERNATU