dokumenty szkolne
1 Plan pracy szkoły na rok 2020/2021
2 Procedury organizacji zajęć w szkole od 1 września 2020 r.
3 Wykaz podręczników obowiązujący od września 2020 r.
4 Szkolny zestaw podręczników na rok 2019/2020
5 Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia i zasady postepowania.
6 Wewnątrzszkolny system oceniania - obowiązujący od 01.09.2018
7 Zasady publikowania artykułów w "aktualnościach"
8 Program Wychowawczo-profilaktyczny 2020/2021
9 Regulamin oceny pracy nauczycieli obowiązujący od 01.09.2018
10 Regulamin Konkursu "Najlepszy Absolwent szkoły" - 2018
11 Program wychowawczo-profilaktyczny 2017/2018.
12 Zestaw programów nauczania i podręczników na rok szkolny 2017/2018
13 Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb uczniów.
14 Regulamin przyznawania tytułu "Najlepszego Absolwenta szkoły"
15 Statut Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku
16 Wewnątrzszkolny System Oceniania zatwierdzony w 2015 r.
17 Regulamin Dziennika Elektronicznego
18 Regulamin staży zagranicznych
19 Propozycje ankiet do prowadzenia autowealuacji
20 Druk arkusza obserwacji zajęć dydaktycznych
21 Szablon projektu planu rozwoju zawodowego nauczyciela.
22 Dokumenty związane z organizacją wycieczek szkolnych
23 Podstawy programowe do kształcenia w zawodach.
24 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
25 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
26 REGULAMIN RADY RODZICÓW
27 REGULAMIN BIBLIOTEKI
28 REGULAMIN INTERNATU