kontakty zagraniczne
unia nasza szkoła
1 Staż produkcyjny w Darthuizer w Holandi ElżbietaDomagała
2 Staż w Holandii 1.11.2009-1.02.2010 ElżbietaDomagała
3 firmy i instytucje Administrator
4 nasi partnerzy Administrator
5 staże zagraniczne ElżbietaDomagała