BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA w zawodzie kucharz Drukuj Email

- kwalifikacja:  T.6. Sporządzanie potraw i napojów

-specjalności jakie uczeń może zdobyć w trakcie trwania nauki:

► przechowywanie żywności:

                   ● poznaje żywność

                   ● ocenia jakość żywności

                   ● uczy się przetwarzać i utrwalać żywność

► sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów:

    ● zapoznaje się z recepturami gastronomicznymi

    ● przygotowuje potrawy i napoje

    ● szuka dobrego smaku

    ● dobiera zastawę stołową na uroczystości okolicznościowe

- w trakcie kształcenia można zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu:

► stosowania zasad prawidłowego i dietetycznego odżywiania

► przygotowywania podstawowego asortymentu potraw z surowców i półproduktów żywnościowych

► zasad przygotowania zdrowej żywności

► posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami przy przygotowaniu posiłków

► stosowania odpowiednich technik sporządzania potraw

-korzyści wynikające z ukończenia szkoły:

           ► znajdziesz  zatrudnienie w barach szybkiej obsługi, punktach gastronomii, restauracjach, kawiarniach,  

               w hotelowych zakładach gastronomicznych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów

               i produktów spożywczych

          ► praca po ukończeniu szkoły na własny rachunek

          ► absolwenci mogą dalej kształcić się w trybie zaocznym w liceum i technikum o wybranym profilu

 

NASZA SZKOŁA

 • sp04.jpg
 • bkp04.jpg
 • az07.jpg
 • bd01.jpg
 • sp01.jpg
 • bkp02.jpg
 • bd04.jpg
 • sp11.jpg
 • sp02.jpg
 • bd03.jpg
 • az01.jpg
 • sp05.jpg
 • az08.jpg