OFERTA EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY Drukuj Email
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 profil ogólny 

  TECHNIKUM
 technik ogrodnik  technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 technik informatyk  technik architektury krajobrazu 
 technik obsługi
turystycznej
 technik agrobiznesu
  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
 ogrodnik  mechanik-operator
pojazdów i maszyn
rolniczych
 fryzjer  kucharz
 pszczelarz  rybak śródlądowy
rolnik operator maszyn leśnych
 

NASZA SZKOŁA

 • az08.jpg
 • bd06.jpg
 • pwh02.jpg
 • sp06.jpg
 • sp05.jpg
 • bkp04.jpg
 • bd02.jpg
 • sp08.jpg
 • az04.jpg
 • bkp02.jpg
 • i05.jpg
 • sp01.jpg
 • az06.jpg