Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie ogrodnik Drukuj Email

Uczeń zdobywa wiedzę zawodową w ciągu trzech lat nauki z przedmiotów zawodowych umożliwiających zdanie egzaminu zawodowego. Absolwent uzyskuje pełne kwalifikacje rolnicze i może prowadzić własne gospodarstwo rolne.

- kwalifikacja: R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.

-specjalności jakie uczeń może zdobyć w trakcie trwania nauki:

$1·         wykonywanie prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw sadowniczych, warzywnych, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych oraz grzybów jadalnych

$1·         wykonywanie prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych

$1·         prowadzenie i obsługa ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)

$1·         zakładanie terenów zieleni

$1·         wykonywanie dekoracji roślinnych-florystyka, bukieciarstwo

- w trakcie kształcenia można zdobyć wiadomości związane z:

$1·                    produkcją ogrodniczą i zielarską

$1·                    terenami zieleni

$1·                    komponowaniem dekoracji roślinnych

$1·                    ochroną roślin i środowiska przyrodniczego

$1·                    zarządzaniem w ogrodnictwie

$1·                    ekoturystyką

$1·                    agroturystyką

 

-korzyści wynikające z ukończenia szkoły:

$1·                    możliwość pracy w ogrodniczych gospodarstwach, przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych           zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych

$1·                    prowadzić własne gospodarstwo ogrodniczo-rolnicze

$1·                    zajmować się ogrodnictwem ekologicznym

$1·                    prowadzić uprawę roślin zielarskich i przyprawowych

$1·                    prowadzić gospodarstwo szkółkarskie

$1·                    zajmować się konserwacją terenów zieleni

$1·                    możliwość kontynuacji nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych  i kursach kwalifikacyjnych