TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Drukuj Email

Absolwent po tym kierunku może pracować w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu, tereny zieleni, może prowadzić samodzielną działalność usługową.

W czasie nauki w technikum uczeń zdobywa dwie kwalifikacje:

 • R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • R.22.  Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 

Specjalności:
 • Florystyka
 • Dendrologia
 • Planowanie przestrzenne
 • Mała architektura ogrodowa
 • Projektowanie komputerowe

 

Technik architektury krajobrazu jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z:
 • projektowaniem elementów terenów zieleni, w tym drobnych form architektonicznych
 • opracowaniem dokumentacji powykonawczej
 • interpretacją rysunku technicznego terenów zieleni
 • produkcją materiału roślinnego stosowaną do nasadzeń w terenach zieleni
 • projektowaniem dekoracji roślinnych do wystroju wnętrz
 • konserwacją obiektów małej architektury ogrodowej
 • kosztorysowaniem, marketingiem i prowadzeniem rachunkowości własnej działalności gospodarczej

 

Dodatkowe atuty zawodu:
 • uzyskane kwalifikacje rolnicze potrzebne przy ubieganiu się o środki z funduszy unijnych
 • prawo jazdy kategorii T
 • praktyki zawodowe w specjalistycznych firmach
 • staże zagraniczne
 • udział w projektach unijnych
 • zajęcia w terenie, wycieczki tematyczne