baza dydaktyczna Drukuj Email
niedziela, 04 maja 2008 18:16
  • nasza szkołaSzkoła posiada dwa budynki dydaktyczne w Opatówku i jeden w Brzezinach w tym m.in:

- 32 klasopracownie, 8 pracowni komputerowych ze 120 komputerami z 3 stałymi łączami internetowymi;

- pracownię multimedialną, ekologiczną, 4 sale audiowizualne;

- salę gimnastyczna i siłownię;

- stadion sportowy z dwoma boiskami;

- bibliotekę i czytelnię ze stałym dostępem do Internetu;

- 2 samochody do nauki jazdy;

- możliwość korzystania z hali sportowej w Opatówku.

  • Szkolny Warsztat Ćwiczeń Praktycznych z bogatymi kolekcjami roślin, stanowi zaplecze ośrodka egzaminacyjnego w zawodzie ogrodnik i technik ogrodnik.

  • Internat wraz ze świetlicą i stołówką.na targach

  • Park dendrologiczny ze ścieżką ekologiczną.

Szkolne inicjatywy:

- Targi Ogrodniczo-Rolnicze i Działkowe „Pamiętajcie o ogrodach”;

- Rajd Ogrodnika i Rajd Barwy Jesieni;

- Bieg Gimnazjalisty;

- udział w akcjach charytatywnych;

- spotkania z absolwentami.