osiągnięcia szkoły Drukuj Email
niedziela, 04 maja 2008 18:05
OGÓLNA INFORMACJA O SZKOLE

nasza szkołaNowoczesna oferta edukacyjna Szkoły spotyka się z dużym zainteresowaniem gimnazjalistów. Co roku zwiększa się liczba uczniów. Aktualnie w 28 oddziałach kształci się 800 uczniów.

Naszą Szkołę spośród innych w szczególności wyróżnia:

- 8 pracowni komputerowych, 3 stałe łącza internetowe z własnym kontem poczty elektronicznej dla każdego ucznia;

- oddział zamiejscowy Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi z 850 studentami;

- coroczna organizacja Targów Ogrodniczo-Rolniczych i Działkowych;

- regularna realizacja projektu międzynarodowego "Leonardo da Vinci";

- 3-miesięczne staże zagraniczne młodzieży.

Szkoła posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Średnich zajmujemy czołowe miejsca. Indywidualny rozwój zainteresowań Szkoła zapewnia rozwój poprzez liczne koła zainteresowań:

Koło PCK, Kółko Ekologiczne, Kółko Ogrodnika, Kółko Komputerowe, Kółko Teatralne, Kółko Matematyczne, Kółko Języka Niemieckiego, Kółko Języka Angielskiego, Kółko Historyczne, Kółko Chemiczne, Kółko Polonistyczne, Kółko Techniczno-Motoryzacyjne, Kółko Fizyczne, Szkolne Koło PTTK, Gazeta szkolna „Bez Ogródek”, SKS.

Od 2000 roku szkoła należy do sieci szkół promujących zdrowie.

Oprócz oferty edukacyjnej dla młodzieży, szkoła rozszerza ofertę edukacyjną dla dorosłych w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego. Słuchacze szkoły dla dorosłych mogą uzyskać wykształcenie średnie w systemie eksternistycznycm. Nauka dla młodzieży odbywa się w systemie jednozmianowym. Szkoła w pełni realizuje funkcję opiekuńczo-wychowawczą, otaczając młodzież systemem stypendialnym; posiada stołówkę i internat. W naszej placówce znajduje się Ośrodek Egzaminacyjny w zawodzie ogrodnik i technik ogrodnik. W szkole można uczyć się następujących języków obcych: języka angielskiego, języka niemieckiego i języka rosyjskiego.
Szkoła umożliwia zdobycie prawa jazdy kategorii B.

Nasi absolwenci dostają się na uznane uczelnie wyższe i dobrze radzą sobie podczas studiów.