Plan pracy Zespołu Humanistycznego - rok szkolny 2012 / 2013 Drukuj Email
Wpisany przez AgnieszkaCieplucha   
środa, 14 września 2011 12:36

L.P.

ZADANIA/PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAUCZYCIEL ODPOWIEDZIALNY ZA WYKONANIE ZADANIA

TERMIN REALIZACJI

1.

Uaktualnienie przedmiotowych systemów oceniania.

Wszyscy nauczyciele

W roku szkolnym

2.

Opracowanie rozkładów materiału nauczania.

Wszyscy nauczyciele

Do 14 września 2012 r.

3.

Opracowanie zestawów tematów na egzaminy maturalne z języka polskiego w części ustnej.

Wg zarządzenia Dyrektora

Do 10 kwietnia 2013 r.

4.

Przygotowanie uczniów do matury.

Przeprowadzenie próbnej matury.

Fakultety dla maturzystów.

Konsultacje dotyczące prezentacji maturalnych.

Wszyscy nauczyciele uczący przedmiotów maturalnych

W roku szkolnym

5.

Zajęcia wyrównawcze

z poszczególnych przedmiotów/ praca indywidualna z uczniem słabym.

Indywidualizacja wymagań względem uczniów z opinią  PPP.

Wszyscy nauczyciele

W roku szkolnym

6.

Praca indywidualna z uczniem uzdolnionym.

Wszyscy nauczyciele

W roku szkolnym

7.

Wymiana doświadczeń i doskonalenie w ramach zespołu.

Wszyscy nauczyciele

W roku szkolnym

8.

Współpraca z wydawnictwami edukacyjnymi.

Wszyscy nauczyciele

W roku szkolnym

9.

Udział w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego.

Wszyscy nauczyciele

W roku szkolnym

10.

Prowadzenie Kroniki Szkoły.

 

W roku szkolnym

11.

Propagowanie teatru, kina i filharmonii wśród młodzieży.

Wszyscy nauczyciele

W roku szkolnym

12.

Doskonalenie umiejętności pracy

z wykorzystaniem komputera, tablicy interaktywnej oraz Multibazy PWN

w nauczaniu przedmiotów humanistycznych i języków obcych.

Wszyscy nauczyciele

W roku szkolnym

13.

Tworzenie i naprawa pomocy naukowych.

Powiększanie bazy dydaktycznej.

Wszyscy nauczyciele

W roku szkolnym

14.

Mierzenie wyników nauczania

z poszczególnych przedmiotów.

Wszyscy nauczyciele

W roku szkolnym

15.

Przygotowanie wycieczek przedmiotowych.

Wszyscy nauczyciele

W roku szkolnym

16.

Analiza wyników matury 2012

Wszyscy nauczyciele uczący przedmiotów maturalnych.

W roku szkolnym

17.

Współpraca z biblioteką szkolną w zakresie uzupełniania księgozbioru.

Kompletowanie biblioteczki języków obcych, lektur z języka polskiego.

Wszyscy nauczyciele

W roku szkolnym

18.

Przygotowanie językowe uczniów do odbycia staży zagranicznych- język angielski zawodowy/język niemiecki zawodowy

Nauczyciele języka angielskiego

i niemieckiego

 

W roku szkolnym

19.

Współpraca z Heerhugowaard.

Agnieszka Cieplucha

Renata Bratoszewska

W roku szkolnym

20.

Współpraca ze szkołami i przedsiębiorstwami w Holandii.

Agnieszka Cieplucha

Renata Bratoszewska

W roku szkolnym

21.

Współpraca w organizowaniu Targów Ogrodniczo – Rolniczych i Działkowych.

Wszyscy nauczyciele

W roku szkolnym

22.

Współpraca z innymi zespołami

np. w zakresie promocji szkoły.

Wszyscy nauczyciele

W roku szkolnym

23.

Zwiększanie roli dialogu międzykulturowego w kształceniu uczniów.

Wszyscy nauczyciele

W roku szkolnym

24.

Wprowadzanie elementów edukacji rozwojowej w kształcenie uczniów.

Wszyscy nauczyciele

W roku szkolnym

25.

Organizacja Dnia Papieskiego

Grzegorz Kęszycki

Rafał Kowalski

Kwiecień 2013

 

 

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

 

 

1.

Kółko edukacji wizualnej

Grzegorz Kęszycki

W roku szkolnym

2.

Koło Muzyczne

Grzegorz Kęszycki

W roku szkolnym

 

 

KONKURSY/OLIMPIADY

 

 

 

1.

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Elżbieta Szymczak

Wg harmonogramu

2.

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej.

Elżbieta Szymczak

Wg harmonogramu

3.

Szkolny Konkurs Ortograficzny- Dyktando.

Małgorzata Rudowicz

Radosław Kokociński

Październik 2012

4.

Konkurs Biblioteczny

o tytuł Czytelnika roku.

Żaneta Jędrusiak - Latańska

W roku szkolnym

5.

Konkurs Życie i twórczość wybitnego pisarza- Zygmunt Krasiński.

Małgorzata Rudowicz

Radosław Kokociński

Marzec 2013

6.

Szkolny konkurs o życiu i działalności S. Mikołajczyka –Nasz patron – naszym wzorem.

Małgorzata Rudowicz

Radosław Kokociński

Listopad 2012

7.

 

Ogólnopolski konkurs wiedzy o życiu i działalności Stanisława Mikołajczyka.

Małgorzata Rudowicz

Listopad 2012

8.

Krzewienie pamięci pani Doroty Ścigajło.

Małgorzata Rudowicz

W roku szkolnym

9.

Olimpiada Wiedzy Teologicznej

 

Grzegorz Kęszycki  Rafał Kowalski

Wg harmonogramu

10.

Konkurs wiedzy o krajach angielskiego i niemieckiego obszaru językowego.

Agnieszka Cieplucha

Lidia Kiczka

Karolina Matyja

Marzec 2013

11.

Konkurs wiedzy o Holandii.

Renata Bratoszewska

Agnieszka Cieplucha

Luty 2013