PLAN PRACY RADY RODZICÓW 2016/2017 Drukuj Email
Wpisany przez sekretariat   
poniedziałek, 30 listopada 2009 14:17

 

Zadania

Sposób realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna

Organizacja pracy szkolnej

 1. Zorganizowanie zebrania ogólnego
 2. Wybór trójek klasowych
 3. Rozliczenie finansowe za rok 2015/2016
 4. Zatwierdzenie planu finansowego na 2016/2017
 5. Protokół Komisji Rewizyjnej

 

Wrzesień/październik

Wrzesień/październik

Wrzesień/październik

Wrzesień/październik

Wrzesień/październik

Dyrektor Szkoły

Wychowawcy klas

Przewodniczący Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców

Komisja Rewizyjna

Współpraca z Radą Pedagogiczną – sprawy naukowo wychowawcze

 1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
 2. Zapoznanie się z wynikami za I i II semestr
 3. Analiza niepowodzeń w nauce uczniów słabszych
 4. Dbałość o frekwencję uczniów
 5. Opiniowanie szkolnego zestawu programów

(wychowawczy, profilaktyczny)

 1. Przedstawienie Radzie Rodziców uchwał Rady Ped.
 2. Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych i klasowych

Wg uznania

Po każdym semestrze

Po każdym semestrze

Cały rok

Wrzesień/październik

 

Wg potrzeb

 

Wg kalendarza

Dyrektor Szkoły

Dyrektor Szkoły

Dyrektor Szkoły

Trójki klasowe

Dyrektor Szkoły

 

Przewodniczący Rady Rodziców

 

Przewodniczący Rady Rodziców

Udział Rady Rodziców w organizowaniu imprez szkolnych

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego
 2. Dzień Edukacji Narodowej
 3. Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocne
 4. Przygotowania studniówki
 5. Zakończenie roku szkolnego
 6. Spotkania integracyjne
 7. Obchody45-lecia istnienia szkoły

Wrzesień

Październik

Wg kalendarza

Styczeń

Czerwiec

Czerwiec

Dyrektor Szkoły

Dyrektor i Rada Rodziców

Dyrektor i Przewodniczący RR

Trójki klasowe

Trójki klasowe

Dyrektor i Przewodniczący RR

Działalność materialna

 1. Pozyskiwanie sponsorów
 2. Pomoc finansowa dla szkoły
 3. Zakup pomocy naukowych i wyposażenia do szkoły

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Przewodniczący Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców