XXIII Targi Ogrodniczo-Rolnicze i Działkowe " pamiętajcie o ogrodach...",

które miały odbyć się w dniach 25-26 kwietnia 2020 r. - ODWOŁANE  

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE DLA MŁODZIEŻY

ORAZ SŁUCHACZY LOD I KKZ DO DNIA 10-04-2020 r.

prowadzone są poprzez zdalne nauczanie

 Składanie deklaracji na egzaminy zawodowe czerwiec 2020 r. upływa 31-03-2020 r. Deklaracje i informacje szczegółowe na stronie OKE Poznań

  Nabór na Kwalifikacyjne KURSY Zawodowe wniosek na KURS

oraz do Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych wniosek do LOD  

 
OFERTA EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 profil ogólny 

  TECHNIKUM
 technik ogrodnik  technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 technik informatyk  technik architektury krajobrazu 
 technik obsługi
turystycznej
 technik agrobiznesu
  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
 ogrodnik  mechanik-operator
pojazdów i maszyn
rolniczych
 fryzjer  kucharz
 pszczelarz  rybak śródlądowy
rolnik operator maszyn leśnych
 
OFERTA EDUKACYJNA DLA DOROSŁYCH
 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 profil ogólny
 SZKOŁA POLICEALNA
 florysta  opiekunka środowiskowa
 technik rachunkowości  technik usług
kosmetycznych
 KURSY KWALIFIKACYJNE
 florysta  opiekunka środowiskowa
 technik rachunkowości  technik usług
kosmetycznych
 ogrodnik  mechanik-operator
pojazdów i maszyn
rolniczych
 technik ogrodnik  technik mechanizacji
rolnictwa i agrotroniki

wniosek przyjęcia na KURS

 

PARTNERZY

KÓŁKO OGRODNIKA