OBCHODY 45-lecia ISTNIENIA SZKOŁY                                                    1 LIPCA 2017r.                               

 

 ! Nowy nabór na kwalifikacyjne KURSY zawodowe    

 
OFERTA EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 profil
kosmetyczny
 profil
matematyczno-informatyczny
 profil
językowo-informatyczny
  TECHNIKUM
 technik ogrodnik  technik architektury krajobrazu
 technik informatyk  technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 
 technik obsługi
turystycznej
 technik agrobiznesu
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
 ogrodnik  mechanik-operator
pojazdów i maszyn
rolniczych
 fryzjer  kucharz
 pszczelarz  rybak śródlądowy
rolnik operator maszyn leśnych
 
OFERTA EDUKACYJNA DLA DOROSŁYCH
 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 profil ogólny
 SZKOŁA POLICEALNA
 florysta  opiekunka środowiskowa
 technik rachunkowości  technik usług
kosmetycznych
 KURSY KWALIFIKACYJNE
 florysta  opiekunka środowiskowa
 technik rachunkowości  technik usług
kosmetycznych
 ogrodnik  mechanik-operator
pojazdów i maszyn
rolniczych
 technik ogrodnik  technik mechanizacji
rolnictwa i agrotroniki

wniosek przyjęcia na KURS

 

AKTUALNOŚCI

XVII rajd „Barwy Jesieni”

             Dnia 07.10.2016r. odbył się w Rożdżałach – Słonecznej XVII rajd „Barwy Jesieni” . Uczestniczyło w nim 300 uczniów ( wraz z opiekunami) z 7 szkół miasta Kalisza i powiatu kaliskiego.

Celami Rajdu było:

   a/ popularyzacja turystyki pieszej i kolarskiej,

   b/ budzenie wrażliwości na piękno przyrody,  

   c/ promowanie edukacji regionalnej,

d/ popularyzacja idei zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej,                                                   

   e/   poznawanie piękna Ziemi Kaliskiej,

   f/ doskonalenie realizacji podstawy programowej w terenie dla przedmiotów: np. przyroda, geografia, biologia, historia, w- f, matematyka.

Organizatorami Rajdu byli:

ü  Starostwo Powiatowe w Kaliszu,

ü  Zespół Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku,

ü  Urząd Gminy w Opatówku,

ü  Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego,

ü  Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kalisz.

 

Organizatorzy zaprosili uczestników do udziału w konkursach:

   a/ „ Znam Ziemię Kaliską” - konkurs krajoznawczy  

               / pytania z zakresu geografii i historii Ziemi Kaliskiej/,

   b/ konkurs dendrologiczny - rozpoznawanie drzew i krzewów po liściach,

     c/ projekt znaczka na rajd następny,

   d/ wygląd grupy (strój turystyczny, proporzec),

   e/ wykonanie piosenki turystycznej

                 Punkty zdobyte w konkurencjach a → e stanowiły o miejscu   drużyny w klasyfikacji ogólnej.

 

Wyniki:

Konkurs „Projekt znaczka na rajd następny”:

I m – Wiktoria Gralińska (SP – Opatówek), Patrycja Kliber(SP – Opatówek)

II m – Marta Strzegiecka (SP nr 9)

III m – Ekoósemka ( SP nr 8)

Konkurs krajoznawczy:

I m – Aleksandra Grzelak, Maria Krysiak ( SP nr 9)

II m – Jakub Cieślak, Wojciech Dziedzic (Gimnazjum Opatówek)

III m – Natalia Wągrowska, Filip Brelak (SP – Opatówek)

Konkurs dendrologiczny

I m – Marcin Plutecki, Julia Gołębiewska ( SP nr 9)

II m – Martyna Wosiek, Julia Łuczak (Gimnazjum – Opatówek )

III m – Zuzanna Bączkiewicz, Kacper Adamczak (SP nr 11)

W konkursie dla opiekunów „ Pic na wodę – fotomontaż” kolejne miejsca zdobyli:

I m – Pani Monika Raniś ( SP nr 9)

II m – Pani Daria Borwik ( SP nr 8 -Kalisz )

III m – Pani Dorota Skinder ( SP- Opatówek)

 

W klasyfikacji ogólnej zwyciężyła Szkoła Podstawowa Nr 9 z Kalisza, II miejsce zdobyło Gimnazjum z Opatówka, a III Szkoła Podstawowa Nr 11 z Kalisza.

 

Komandorem Rajdu był Mateusz Przyjazny, a w skład jury wchodziły: Danuta Urbaniak, Iwona Konopka - Kapitaniak, Agnieszka Figiel. Uczniowie i opiekunowie chętnie i licznie uczestniczyli w przygotowanych konkursach.

Nagrody dla zwycięzców ufundowali: Starosta Kaliski ( w tym puchary), Wójt Gminy Opatówek, Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego, Urząd Miejski w Kaliszu, Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kalisz oraz redakcja kwartalnika „Echa leśne”.

Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku był współorganizatorem tej imprezy. Uczniowie w składzie: Karolina Harędarz(kl. IIaT), Daria Kępska (kl. IIaT), Weronika Majchrzak (kl. IIaT), Karolina Piekarska (kl. IIaT), Robert Liberacki (kl. IVaT), Krystian Majerowicz (kl. IVaT)i Patryk Szczęsny (kl. IVaT) pomagali w pracach organizacyjno – porządkowych.

Dyplomy,puchary i nagrody wręczyli: Pan Krzysztof Dziedzic – radny Powiatu Kaliskiego a jednocześnie Sekretarz Gminy Opatówek oraz Pan Mateusz Przyjazny – Prezes Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego.

Organizatorzy i uczestnicy cieszyli się, iż pogoda okazała się bardzo przyjazną – tj. bez deszczu. Rajd rozpoczął się co prawda w temperaturze 1 O C w silnej mgle – a zakończył w słońcu przy temperaturze 11 OC. Komandor rajdu zapewniał, iż to zasługa Św. Józefa – Patrona Kalisza.

 

Iwona Konopka - Kapitaniak

 
V edycja Szkolnego Święta Ziół

 

Więcej …
 
Uczniowie z wizytą na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
Więcej …
 

KÓŁKO OGRODNIKA

PARTNERZY